O nás

Společnost Mi-Zel Technology s.r.o. vznikla navázáním na aktivity sahající do roku 1999, kdy pod značkou „CASOMIRY.COM“ začala vyvíjet a vyrábět měřící zařízení pro pořadatele závodů různého zaměření.

V roce 2014 došlo, v důsledku zvyšujícího se počtu realizovaných zakázek, ke zvýšení obratu, což vedlo k přehodnocení stávající firemní struktury. Uskutečnila se tak transformace na společnost pod jménem Mi-Zel Technology s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku proběhl na začátku roku 2015 a od té doby společnost realizovala nespočet zakázek na území celých Čech, vč. Prahy. Mezi naše zákazníky patří jak nejrůznější fyzické osoby, tak naše i zahraniční významné firmy a instituce.

Naší specialitou je dodat zákazníkům ucelený přístup k řešení jejich problémů, počínající prvotní konzultací, přes zajištění výroby a dodání kompletního zařízení, konče následným servisem. Odborná způsobilost našich zkušených pracovníků a dodavatelů je pro každého investora zárukou toho, že dílo bude provedeno v dohodnutém termínu a patřičné kvalitě.