Dual Loop Detector

Extrémně rychlí detektor vozidla nad indukční smyčkou. Díky nestandardnímu zpracování detektoru v kombinaci s rychlím procesorem, je možné měření rychlostí až 120 km/h s instalací smyčky 10cm pod povrchem vozovky s přesností 3%. Tyto detektory jsou určeny pro měření projíždějících vozidel v daném úseku bez použití standardních odrazových detektorů.