Rubrika: Slider

Zobrazovací modul nájezdové rychlosti vozidel

image4

Zobrazovací modul nájezdové rychlosti vozidel na kluznou plochu testovací plochy s posvícením pro noční provoz. Díky použitým segmentům, je dobrá čitelnost za jakéhokoliv počasí z dálky až 200 m.

AlarmBoard V2

image3

Základní jednotka pro sběr alarmů z technologických racků pro stanice BTS. Tato základní jednotka napájí čidla a ventilátory technologie a zároveň z nich zpracovává alarmová hlášení a odesílá je do nadřazeného systému pro dohled nad sítí.

Dual Loop Detector

image2

Extrémně rychlí detektor vozidla nad indukční smyčkou. Díky nestandardnímu zpracování detektoru v kombinaci s rychlím procesorem, je možné měření rychlostí až 120 km/h s instalací smyčky 10cm pod povrchem vozovky s přesností 3%. Tyto detektory jsou určeny pro měření projíždějících vozidel v daném úseku bez použití standardních odrazových detektorů.

Tester pro AlarmBoard V2

image1

Bateriově napájený diagnostický tester, který měří parametry výstupních portů zařízení pro vzdálený dohled a monitoring BTS stanic. Tester má vlastní paměť do které ukládá provedená měření pro možnost archivace či dalšího zpracování.