AlarmBoard V2

Základní jednotka pro sběr alarmů z technologických racků pro stanice BTS. Tato základní jednotka napájí čidla a ventilátory technologie a zároveň z nich zpracovává alarmová hlášení a odesílá je do nadřazeného systému pro dohled nad sítí.